Quảng cáo khách sạn hiệu quả với Dulich24.com.vn

Quảng cáo khách sạn hiệu quả với Dulich24.com.vn

Quảng cáo khách sạn hiệu quả với Dulich24.com.vn

Quảng cáo khách sạn hiệu quả vượt trội trên hệ thống dulich24.com.vn, website du lịch hàng đầu Việt Nam với 1,5 triệu lượt truy cập hàng tháng, tiếp cận khách hàng không giới hạn, tăng nhanh đặt phòng, chi phí tiếp kiệm, thời gian linh hoạt.

Quảng cáo khách sạn trên Dulich24.com.vn bạn có cơ hội được:

- Tiếp cận không hạn chế số lượng khách hàng.

- Hiển thị quảng cáo theo ngữ cảnh tìm kiếm thông tin và các trang nội dung, tiếp cận trúng đích , hiệu quả đặt phòng cao.

- Hiển thị trên tất cả các phiên bản của Dulich24 gồm: Desktop và mobile.

- Hiển thị thông tin chi tiết: hình ảnh, thông tin buồng phòng, mô tả khách sạn.

- Hiển thị liên hệ đặt phòng trực tiếp với KS, không mất phí hoa hồng cho mỗi đặt phòng.

BÁO GIÁ CÁC GÓI QUẢNG CÁO KHÁCH SẠN

(Báo giá áp dụng từ 01/08/2018, đơn vị VND, tất cả báo giá đã bao gồm VAT.)

1. Gói KS1 Standard: Đăng thông tin quảng cáo khách sạn cơ bản

Quyền lợi của khách sạn sử dụng gói quảng cáo KS1 Standard.

- Hiển  thị trên Dulich24, các website liên kết với dulich24 hiện tại và trong tương lai.   

- Hiển thị quảng cáo theo ngữ cảnh tìm kiếm thông tin và các trang nội dung, tiếp cận trúng đích , hiệu quả đặt phòng cao.

- Hiển thị trên tất cả các phiên bản của Dulich24 gồm: Desktop và mobile.

- Hiển thị thông tin chi tiết: hình ảnh, thông tin buồng phòng, mô tả khách sạn.

- Hiển thị liên hệ đặt phòng trực tiếp với KS, không mất phí hoa hồng cho mỗi đặt phòng.

Hình ảnh ví dụ về gói KS1-Standard (mã KS1-Standard trong ảnh mô tả)

Thứ tự sắp xếp trong kết quả tìm kiếm: gói KS1-Standard xếp trên khách sạn thường. xếp dưới KS2-Promotion, KS3-Premium.
Thứ tự sắp xếp: KS1-Standard xếp trên khách sạn thường. Xếp dưới KS2-Promotion, KS3-Premium.

Hiển thị trong các trang nội dung liên quan đến khu vực của khách sạn.
Hiển thị trong các trang nội dung liên quan đến khu vực của khách sạn, gia tăng hiển thị tối đa tiếp cận khách hàng.

max-height: 1000px;
Hiển thị trong các trang nội dung liên quan đến khu vực của khách sạn, gia tăng hiển thị tối đa tiếp cận khách hàng.

Trang thông tin chi tiết khách sạn, bao gồm số điện thoại liên hệ để đặt phòng trực tiếp.
Trang thông tin chi tiết khách sạn: bao gồm hình ảnh, buồng phòng, mô tả, liên hệ để đặt phòng trực tiếp.

Hiển thị trên thiết bị di động.
Hiển thị trên thiết bị di động.

Xem Demo: http://dulich24.com.vn/khach-san-tai-huyen-moc-chau

Xem Demo: http://dulich24.com.vn/Hotel/Preview?id=6792

 Thông tin được hiển thị với gói KS1 Standard.

- Hình ảnh: Tối đa 30 ảnh về khách sạn.

- Mô tả khách sạn: Tối đa 1500 từ, hiển thị tối đa 3 ảnh trong nội dung giới thiệu.

- Phòng, giá phòng: mỗi phòng được mô tả tối đa 150 từ và 10 ảnh giới thiệu phòng.

- Tiện nghi và dịch vụ của khách sạn

- Thông tin liên hệ khách sạn: địa chỉ liên hệ, 2 số điện thoại, email, địa chỉ website khách sạn.

- Thứ tự hiển thị trong kết quả tìm kiếm: xếp trên các khách sạn thường, xếp dưới KS 2 Promotion và KS3 Premium.

 

Báo giá gói KS1 Standard (VND)

Giá: 2.000.000 VND / 1 năm. Hợp đồng tối thiểu 6 tháng, Giá đã bao gồm VAT.

Liên hệ quảng cáo : (+84) 903 662 420 - (+84) 989 304 805 - Lienhe@dulich24.com.vn

Download báo giá: Dulich24_Bao_gia_QC_KS_v1.pdf

 

2. Gói KS2 Promotion: Đăng thông tin khách sạn - Quảng cáo hiển thị GỢI Ý đến khách hàng

Quyền lợi của khách sạn sử dụng gói quảng cáo KS2 Promotion.

- Được quảng cáo hiển thị mức "Được gợi ý” trong kết quả tìm kiếm khách sạn, các vùng hiển thị khách sạn trong các trang nội dung liên quan đến khu vực của khách sạn.

- Hiển thị trên Dulich24, các website liên kết với dulich24 hiện tại và trong tương lai.   

- Hiển thị quảng cáo theo ngữ cảnh tìm kiếm thông tin và các trang nội dung, tiếp cận trúng đích, hiệu quả đặt phòng cao.

- Hiển thị trên tất cả các phiên bản của Dulich24 gồm: Desktop và mobile.

- Hiển thị thông tin chi tiết: hình ảnh, thông tin buồng phòng, mô tả khách sạn.

- Hiển thị liên hệ đặt phòng trực tiếp với KS, không mất phí hoa hồng cho mỗi đặt phòng.

Hình ảnh ví dụ về gói KS2-Promotion (mã KS2-Promotion trong ảnh mô tả)

Thứ tự sắp xếp trong kết quả tìm kiếm: gói KS1-Standard xếp trên khách sạn thường. xếp dưới KS2-Promotion, KS3-Premium.
Thứ tự sắp xếp: KS2-Promotion xếp trên KS thường, KS1-Standard. Xếp dưới KS3-Premium.

Hiển thị trong các trang nội dung liên quan đến khu vực của khách sạn.
Hiển thị trong các trang nội dung liên quan đến khu vực của khách sạn, gia tăng hiển thị tối đa tiếp cận khách hàng.

max-height: 1000px;
Hiển thị trong các trang nội dung liên quan đến khu vực của khách sạn, gia tăng hiển thị tối đa tiếp cận khách hàng.

Trang thông tin chi tiết khách sạn, bao gồm số điện thoại liên hệ để đặt phòng trực tiếp.
Trang thông tin chi tiết khách sạn: bao gồm hình ảnh, buồng phòng, mô tả, liên hệ để đặt phòng trực tiếp.

Hiển thị trên thiết bị di động.
Hiển thị trên thiết bị di động.

Xem Demo: http://dulich24.com.vn/khach-san-tai-huyen-moc-chau

Xem Demo: http://dulich24.com.vn/Hotel/Preview?id=6792

Thông tin được hiển thị với gói KS2 Promotion

- Biểu tượng gợi ý lựa chọn: Được hiển thị biểu tượng "Được gợi ý" phía dưới tên khách sạn.

- Hình ảnh: Tối đa 40 ảnh về khách sạn.

- Phòng, giá phòng: mỗi phòng được mô tả tối đa 150 từ và 15 ảnh.

- Mô tả khách sạn: Tối đa 1500 từ, hiển thị tối đa 5 ảnh trong nội dung giới thiệu.

- Tiện nghi và dịch vụ của khách sạn

- Thông tin liên hệ khách sạn: địa chỉ liên hệ, 2 số điện thoại, email, địa chỉ website khách sạn.

- Thứ tự hiển thị trong kết quả tìm kiếm: Xếp trên khách sạn KS1-Standard và xếp dưới khách sạn KS3 - Premium.

 

Báo giá gói KS2 Promotion

Giá: 750.000 VND / 1 tháng,  4.200.000 VND / 6 tháng,  7.800.000 VND / 1 năm. Hợp đồng tối thiểu 1 tháng, giá đã bao gồm VAT.

Liên hệ quảng cáo: (+84) 903 662 420 - (+84) 989 304 805 - Lienhe@dulich24.com.vn

Download báo giá: Dulich24_Bao_gia_QC_KS_v1.pdf

 

3. Gói KS3 Premium: Đăng thông tin khách sạn - Quảng cáo NỔI BẬT đến khách hàng.

Quyền lợi của khách sạn sử dụng gói quảng cáo KS3 Premium

- Được quảng cáo hiển thị mức "Nổi bật” trong kết quả tìm kiếm khách sạn, các vùng hiển thị khách sạn trong các trang nội dung liên quan đến khu vực của khách sạn.

- Hiển thị trên Dulich24, các website liên kết với dulich24 hiện tại và trong tương lai.   

- Hiển thị quảng cáo theo ngữ cảnh tìm kiếm thông tin và các trang nội dung, tiếp cận trúng đích, hiệu quả đặt phòng cao.

- Hiển thị trên tất cả các phiên bản của Dulich24 gồm: Desktop và mobile.

- Hiển thị thông tin chi tiết: hình ảnh, thông tin buồng phòng, mô tả khách sạn.

- Hiển thị liên hệ đặt phòng trực tiếp với KS, không mất phí hoa hồng cho mỗi đặt phòng.

Hình ảnh ví dụ về gói KS3-Premium (mã KS3-Premium trong ảnh mô tả)

Thứ tự sắp xếp trong kết quả tìm kiếm: gói KS1-Standard xếp trên khách sạn thường. xếp dưới KS2-Promotion, KS3-Premium.
Thứ tự sắp xếp: KS2-Premium xếp trên tất cả các nhóm quảng cáo khác.

Hiển thị trong các trang nội dung liên quan đến khu vực của khách sạn.
Hiển thị trong các trang nội dung liên quan đến khu vực của khách sạn, gia tăng hiển thị tối đa tiếp cận khách hàng.

max-height: 1000px;
Hiển thị trong các trang nội dung liên quan đến khu vực của khách sạn, gia tăng hiển thị tối đa tiếp cận khách hàng.

Trang thông tin chi tiết khách sạn, bao gồm số điện thoại liên hệ để đặt phòng trực tiếp.
Trang thông tin chi tiết khách sạn: bao gồm hình ảnh, buồng phòng, mô tả, liên hệ để đặt phòng trực tiếp.

Hiển thị trên thiết bị di động.
Hiển thị trên thiết bị di động.

Xem Demo: http://dulich24.com.vn/khach-san-tai-huyen-moc-chau

Xem Demo: http://dulich24.com.vn/Hotel/Preview?id=6792

Thông tin được hiển thị với gói KS3 Premium

- Biểu tượng nổi bật: được hiển thị biểu tượng "Nổi bật" phía dưới tên khách sạn.

- Hình ảnh: Tối đa 40 ảnh về khách sạn.

- Phòng, giá phòng: mỗi phòng được mô tả tối đa 150 từ và 15 ảnh.

- Mô tả khách sạn: Tối đa 1500 từ, hiển thị tối đa 10 ảnh trong nội dung giới thiệu.

- Thông tin tiện nghi và dịch vụ của khách sạn.

- Thông tin liên hệ khách sạn: địa chỉ liên hệ, 2 số điện thoại, email, địa chỉ website khách sạn.

- Thứ tự hiển thị trong kết quả tìm kiếm: Xếp trên tất cả các nhóm quảng cáo khác, trong kết quả tìm kiếm khách sạn.

Báo giá gói KS3 Premium

Giá: 1.500.000 VND /1 tháng,  8.700.000 VND /6 tháng,  16.800.000 VND / 1 năm. Hợp đồng tối thiểu 1 tháng. Giá đã bao gồm VAT

Liên hệ quảng cáo: (+84) 903 662 420 - (+84) 989 304 805 - Lienhe@dulich24.com.vn

Download báo giá: Dulich24_Bao_gia_QC_KS_v1.pdf

 

Liên hệ Quảng Cáo

Công ty TNHH Dulich24 Việt Nam
Đ/c: Số 10C, ngõ 196, đường Cầu Giấy, Tp Hà Nội, Việt Nam.
Số ĐKKD: 0108370327

Tel 1: (+84) 903 662 420
Tel 2: (+84) 989 304 805
Email: Lienhe@dulich24.com.vn

Download báo giá: Dulich24_Bao_gia_QC_KS_v1.pdf