Du Lịch Nam Đàn

Nam Đàn, Nghệ An, Việt Nam
Du lịch Làng Kim Liên
Làng Sen - quê nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một làng quê thơm ngát hương sen, đó chính là nơi người đã sống trong thời niên thiếu (1901-1906).

Top Điểm Du Lịch Nổi Bật (2)

Xem tất cả (2)
Mộ bà Hoàng Thị Loan Mộ bà Hoàng Thị Loan Nam Đàn - Nghệ An - Việt nam
Lễ hội Mai Hắc Đế Lễ hội Mai Hắc Đế Nam Đàn - Nghệ An - Việt nam