Du Lịch Nam Đàn

Nghệ An, Việt Nam, Châu á
Làng Kim Liên

Làng Sen - quê nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một làng quê thơm ngát hương sen, đó chính là nơi người đã sống trong thời niên thiếu (1901-1906).

Xem chi tiết du lịch Làng Kim Liên
 

Tư vấn du lịch