Lễ hội đền Vua Bà

Yên Thủy - Hòa Bình - Việt nam
Lễ hội đền Vua Bà

Lễ hội đền Vua Bà

Xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình

Thời gian: 8/1 âm lịch.
Địa điểm: Xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.
Đối tượng suy tôn: Âu Cơ - đã có công dạy dân ca hát, săn bắt.
Đặc điểm: Cúng thịt chim, thịt thú rừng, múa chèo, múa mặt nạ.

 

Top điểm du lịch xung quanh Lễ hội đền Vua Bà (0)

Xem tất cả (0)
Động Thiên Long Động Thiên Long Yên Thủy - Hòa Bình - Việt nam
Động Thiên Long Động Thiên Long Huyện Yên Thủy, Hòa Bình , Việt Nam.