Kuala Lumpur

Kuala Lumpur, Malaysia
Kuala Lumpur

Kuala Lumpur

Kuala Lumpur là thủ đô liên bang và thành phố đông dân nhất tại Malaysia.[5] Thành phố có diện tích 243 km2 (94 sq mi) và dân số theo ước tính năm 2012 là 1,6 triệu.[5] Vùng Đại Kuala Lumpur, còn được gọi là Thung lũng Klang, là một quần thể đô thị với 5,7 triệu dân vào năm 2010.[3] Đại Kuala Lumpur nằm trong số các vùng đô thị phát triển nhanh nhất Malaysia, xét về dân số và kinh tế.

Kuala Lumpur là thủ đô liên bang và thành phố đông dân nhất tại Malaysia.[5] Thành phố có diện tích 243 km2 (94 sq mi) và dân số theo ước tính năm 2012 là 1,6 triệu.[5] Vùng Đại Kuala Lumpur, còn được gọi là Thung lũng Klang, là một quần thể đô thị với 5,7 triệu dân vào năm 2010.[3] Đại Kuala Lumpur nằm trong số các vùng đô thị phát triển nhanh nhất Malaysia, xét về dân số và kinh tế.