Chùa Vạt

Bắc Ninh - Bắc Ninh - Việt nam
Chùa Vạt

Chùa Vạt

Chùa Vạt tên chữ là Sùng Ân Tự. Thuộc thôn Dương Ổ - xã Phong Khê - TP Bắc Ninh. Trụ Trì: Đại Đức THÍCH THANH NAM.

Chùa Vạt tên chữ là Sùng Ân Tự.

Thuộc thôn Dương Ổ - xã Phong Khê - TP Bắc Ninh.

Trụ Trì: Đại Đức THÍCH THANH NAM.

 

Top điểm du lịch xung quanh Chùa Vạt (0)

Xem tất cả (0)
Quan họ Bắc Ninh Quan họ Bắc Ninh Tỉnh Bắc Ninh - Việt Nam
Đền Bà Chùa Kho Đền Bà Chùa Kho Bắc Ninh - Bắc Ninh - Việt nam
Chùa Khúc Toại Chùa Khúc Toại Bắc Ninh - Bắc Ninh - Việt nam
Chùa Đại Bi Chùa Đại Bi Bắc Ninh - Bắc Ninh - Việt nam
Thành cổ Bắc Ninh Thành cổ Bắc Ninh Bắc Ninh - Bắc Ninh - Việt nam
Đền thờ Đô Thống Lê Phụng Hiểu Đền thờ Đô Thống Lê Phụng Hiểu Bắc Ninh - Bắc Ninh - Việt nam