Nhà thờ Chánh tòa Cần Thơ

Ninh Kiều - Cần Thơ - Việt nam
Nhà thờ Chánh tòa Cần Thơ
 
 
Nhà Thờ Chánh Tòa Cần Thơ tọa lạc tại địa chỉ số 14 Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Cần Thơ. Nhà thờ được thành lập năm 1886 với khoảng 6.400 giáo dân.

 
Nhà thờ Chính tòa Cần Thơ

Nhà Thờ Chánh Tòa Cần Thơ tọa lạc tại địa chỉ số 14 Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Cần Thơ. Nhà thờ được thành lập năm 1886 với khoảng 6.400 giáo dân.

Địa chỉ: 14 Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Cần Thơ.
Điện thoại: (071) 821557

 
 
 

Khách sạn & Resort

Khách sạn ở gần Nhà thờ Chánh tòa Cần Thơ
Xem thêm các khách sạn gần Nhà thờ Chánh tòa Cần Thơ