Khách sạn tại Tp Hồ Chí Minh có 50 cho một giờ tại một điểm gần đó (không cần đặt chỗ trước).