Khách sạn tại Tp Hồ Chí Minh có 60 cho một ngày tại chỗ (không cần đặt chỗ trước).