Khách sạn tại Tp Hồ Chí Minh có Internet via modem có ở trung tâm dịch vụ doanh nghiệp và chi phí USD 0