Khách sạn tại Tp Hồ Chí Minh có Miễn phí! Internet có dây có ở các khu vực công cộng và miễn phí.