(+84) 903 662 420

Đăng Bài PR

Đăng Bài PR
 
 

Đăng Bài PR

Đăng bài viết PR hiệu quả với chi phí tiếp kiệm trên dulich24.com.vn, website TMĐT du lịch hàng đầu Việt Nam với 1.5 triệu lượt truy cập hàng tháng. Giải pháp tuyệt vời để giới thiệu doanh nghiệp của bạn đến hàng triệu khách hàng tiềm năng.
 

I. Giới thiệu dịch vụ đăng bài viết PR  

- Bài viết PR là phương án hiệu quả để giới thiệu đầy đủ, chi tiết sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu của bạn.

- với loại hình quảng cáo này bạn sẽ tạo ấn tượng tốt, sự tin tưởng của khách hàng, do họ có thể xem được đầy đủ giới thiệu và hiểu về sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp bạn.

- Bài viết PR được quảng cáo tăng tương tác hiển thị tới du khách bằng việc được hiển thị trên cả 2 phiên bản Mobile, Desktop, và được ưu tiên xếp trên tất cả các bài viết khác, do đó sẽ gia tăng lượt hiển thị đến khách hàng.

- Chi phí cho bài viết PR linh hoạt, do đó bạn có thể tùy chỉnh được ngân sách quảng cáo.

- Bài viết PR đăng trên dulich24.com.vn sẽ được luôn được lưu giữ, bạn có thể sử dụng như địa chỉ website để quảng bá sản phẩm dịch vụ mà không cần phải mất thêm chi phí để xây dựng 1 website riêng.

II. Vị trí hiển thị bài viết PR

Dưới đây là hình ảnh Demo 1 số vị trí hiển thị của bài viết PR.

II.1 Trang chủ  Mục Top Hot, mục Nổi bật.

II.2 Trang chuyên mục ( chuyên mục cha và các chuyên mục con )

II.3 Trang chuyên mục lọc theo điểm đến (chuyên mục cha & các chuyên mục con)

Trang chuyên mục lọc theo điểm đến.

II.4 Trang chủ đề du lịch

Trang chủ đề du lịch.

III. Báo giá bài viết PR

III.1 Báo giá đăng PR theo từng chuyên mục.

Báo giá đăng bài PR theo từng chuyên mục
Trang ( bao gồm cả phiên bản Mobile và Desktop) Vị trí Thời lượng (ngày) Đơn giá (VND)
Trang chủ Top hot trang chủ 1 500.000
Nổi bật trang chủ 1 200.000
Chuyên mục Khám phá & chuyên mục con (Danh thắng, ẩm thực, văn hóa, lễ hội ) Top hot chuyên mục khám phá & chuyên mục con 1 200.000
+) Nổi bật chuyên mục khám phá & chuyên mục con
+) Top hot trang chuyên mục khám phá & chuyên mục con lọc theo điểm đến.
+) Nổi bật chuyên mục khám phá & chuyên mục con lọc theo điểm đến
+) Nổi bật trang Landing & chi tiết điểm du lịch (mỗi bài PR được gắn với 1 điểm đến )
1 400.000
Chuyên mục Kinh nghiệm
& chuyên mục con ( Trải nghiệm, hành trình, phượt, tư vấn, doanh nghiệp )
Top hot chuyên mục Kinh nghiệm  & chuyên mục con 1 200.000
+) Nổi bật chuyên mục Kinh nghiệm & chuyên mục con
+) Top hot trang chuyên mục Kinh nghiệm & chuyên mục con lọc theo điểm đến.
+) Nổi bật chuyên mục khám phá & chuyên mục con lọc theo điểm đến
+) Nổi bật trang Landing & chi tiết điểm du lịch (mỗi bài PR được gắn với 1 điểm đến )
1 400.000
Trang chủ đề Top Hot trang chủ đề (1 bài viết gắn không quá 2 chủ đề ) 1 200.000
Nổi bật trang chủ đề (1 bài viết gắn không quá 2 chủ đề ) 1 150.000
       

Ghi chú:

- Sau khi hết thời hạn hiển thị hot và nổi bật, bài viết được hiện thị trong chuyên mục tương ứng như bài viết thông thường.

- Bài viết PR được hiển thị trên cả 2 phiên bản: Desktop, Mobile.

- Quy định nội dung bài PR:
+) 1 ảnh đại diện, 5 ảnh trong bài viết, 1 video được nhúng trong bài (Video sẽ được đưa lên kênh Youtube của Dulich24, sau đó được nhúng vào trong bài viết), 1 Box highlight nổi bật phía cuối bài dài 10 dòng.
+) Tiêu đề dài không quá 25 từ, nội dung sapo (đoạn văn mở đầu) không quá 90 từ (tương đương 4 dòng), nội dung bài tối đa 2000 từ.
+) Bài viết không chứa backlinks (nếu cần đăng backlinks vui lòng xem mục III.3.dịch vụ giá trị gia tăng).
+) 1 Bài viết được gắn tối đa 2 chủ đề du lịch và 1 điểm.
+) Kích thước ảnh hiển thị trong bài tuần thủ kích thước tiêu chuẩn ảnh chung của website.
+) Dung lượng 1 ảnh <= 150kb.

III.2 Báo giá đăng bài PR theo gói.

Gói 1 - Tiếp kiệm 5% so với đơn giá lẻ
Trang Vị trí Thời lượng (ngày) Giá (VND)
Trang chủ Top hot trang chủ 1 475.000
Nổi bật trang chủ 7 1.333.000
Chuyên mục Khám phá & chuyên mục con (Danh thắng, ẩm thực, văn hóa, lễ hội )
Hoặc
Chuyên mục Kinh nghiệm & chuyên mục con (trải nghiệm, hành trình, phượt, tư vấn, doanh nghiệp)
 
Top hot chuyên mục cha & chuyên mục con 3 570.000
+) Nổi bật chuyên mục khám phá & chuyên mục con
+) Top hot trang chuyên mục khám phá & chuyên mục con lọc theo điểm đến.
+) Nổi bật chuyên mục khám phá & chuyên mục con lọc theo điểm đến
+) Nổi bật trang Landing & chi tiết điểm du lịch (mỗi bài PR được gắn với 1 điểm đến )
7 2.660.000
Trang chủ đề Top Hot trang chủ đề (1 bài viết gắn không quá 2 chủ đề ) 3 570.000
Nổi bật trang chủ đề (1 bài viết gắn không quá 2 chủ đề) 7 997.500
      6.602.500

 

Gói 2 - Tiếp kiệm 10% so với đơn giá lẻ
Trang Vị trí Thời lượng (ngày) Giá (VND)
Trang chủ Top hot trang chủ 3 1.350.000
Nổi bật trang chủ 21 3.780.000
Chuyên mục Khám phá & chuyên mục con (Danh thắng, ẩm thực, văn hóa, lễ hội )
Hoặc
Chuyên mục Kinh nghiệm & chuyên mục con (trải nghiệm, hành trình, phượt, tư vấn, doanh nghiệp)
 
Top hot chuyên mục cha & chuyên mục con 9 1.620.000
+) Nổi bật chuyên mục khám phá & chuyên mục con
+) Top hot trang chuyên mục khám phá & chuyên mục con lọc theo điểm đến.
+) Nổi bật chuyên mục khám phá & chuyên mục con lọc theo điểm đến
+) Nổi bật trang Landing & chi tiết điểm du lịch (mỗi bài PR được gắn với 1 điểm đến )
21 7.560.000
Trang chủ đề Top Hot trang chủ đề (1 bài viết gắn không quá 2 chủ đề ) 9 1.620.000
Nổi bật trang chủ đề (1 bài viết gắn không quá 2 chủ đề) 21 2.835.000
      18.765.000

 

Gói 3 - Tiếp kiệm 15% so với đơn giá lẻ
Trang Vị trí Thời lượng (ngày) Giá (VND)
Trang chủ Top hot trang chủ 5 2.125.000
Nổi bật trang chủ 28 4.760.000
Chuyên mục Khám phá & chuyên mục con (Danh thắng, ẩm thực, văn hóa, lễ hội )
Hoặc
Chuyên mục Kinh nghiệm & chuyên mục con (trải nghiệm, hành trình, phượt, tư vấn, doanh nghiệp)
 
Top hot chuyên mục cha & chuyên mục con 12 2.040.000
+) Nổi bật chuyên mục khám phá & chuyên mục con
+) Top hot trang chuyên mục khám phá & chuyên mục con lọc theo điểm đến.
+) Nổi bật chuyên mục khám phá & chuyên mục con lọc theo điểm đến
+) Nổi bật trang Landing & chi tiết điểm du lịch (mỗi bài PR được gắn với 1 điểm đến )
28 9.520.000
Trang chủ đề Top Hot trang chủ đề (1 bài viết gắn không quá 2 chủ đề ) 12 2.040.000
Nổi bật trang chủ đề (1 bài viết gắn không quá 2 chủ đề) 28 3.570.000
      24.055.000

 

Gói 4 - Tiếp kiệm 20% so với đơn giá lẻ
Trang Vị trí Thời lượng (ngày) Giá (VND)
Trang chủ Top hot trang chủ 7 2.800.000
Nổi bật trang chủ 35 5.600.000
Chuyên mục Khám phá & chuyên mục con (Danh thắng, ẩm thực, văn hóa, lễ hội )
Hoặc
Chuyên mục Kinh nghiệm & chuyên mục con (trải nghiệm, hành trình, phượt, tư vấn, doanh nghiệp)
 
Top hot chuyên mục cha & chuyên mục con 15 2.400.000
+) Nổi bật chuyên mục khám phá & chuyên mục con
+) Top hot trang chuyên mục khám phá & chuyên mục con lọc theo điểm đến.
+) Nổi bật chuyên mục khám phá & chuyên mục con lọc theo điểm đến
+) Nổi bật trang Landing & chi tiết điểm du lịch (mỗi bài PR được gắn với 1 điểm đến )
35 11.200.000
Trang chủ đề Top Hot trang chủ đề (1 bài viết gắn không quá 2 chủ đề ) 15 2.400.000
Nổi bật trang chủ đề (1 bài viết gắn không quá 2 chủ đề) 35 4.200.000
      28.600.000

 

Gói 5 - Tiếp kiệm 25% so với đơn giá lẻ
Trang Vị trí Thời lượng (ngày) Giá (VND)
Trang chủ Top hot trang chủ 10 3.750.000
Nổi bật trang chủ 42 6.300.000
Chuyên mục Khám phá & chuyên mục con (Danh thắng, ẩm thực, văn hóa, lễ hội )
Hoặc
Chuyên mục Kinh nghiệm & chuyên mục con (trải nghiệm, hành trình, phượt, tư vấn, doanh nghiệp)
 
Top hot chuyên mục cha & chuyên mục con 18 2.700.000
+) Nổi bật chuyên mục khám phá & chuyên mục con
+) Top hot trang chuyên mục khám phá & chuyên mục con lọc theo điểm đến.
+) Nổi bật chuyên mục khám phá & chuyên mục con lọc theo điểm đến
+) Nổi bật trang Landing & chi tiết điểm du lịch (mỗi bài PR được gắn với 1 điểm đến )
42 12.600.000
Trang chủ đề Top Hot trang chủ đề (1 bài viết gắn không quá 2 chủ đề ) 18 2.700.000
Nổi bật trang chủ đề (1 bài viết gắn không quá 2 chủ đề) 42 4.725.000
      32.775.000

III.3 Báo giá dịch vụ gia tăng trên bài viết PR

Dịch vụ gia tăng trên bài viết PR
Dịch vụ Đơn vị tính Báo giá (VND)
Thêm 3 ảnh trong bài viết PR. 3 ảnh 300.000
Đặt Backlink Nofollow (Anchor Text hoặc Fulllink) tới trang bên ngoài Dulich24.com.vn ( tối đa 2 links / 1 bài viết ). 1 link 1.000.000
Đặt Backlink Dofollow (Anchor Text hoặc Fulllink) tới trang bên ngoài Dulich24.com.vn (1 bài viết chỉ chứa tối đa 1 link dofollow). 1 link 2.000.000
Chèn thêm video vào bài viết (khách hàng gửi video dulich24 thêm vào bài viết). 1 video 300.000
Dịch vụ viết bài PR, bài từ 1000 – 1500 chữ, 5 ảnh. ( Mục đích bài viết + ảnh + giới thiệu tóm tắt được khách hàng cung cấp). 1 bài 1.500.000
Chỉnh sửa nội dung bài viết sau 3 ngày kể từ ngày hiệu lực của bài PR. 1 lần 300.000
Review sản phẩm dịch vụ (Dulich24 đến doanh nghiệp của khách hàng để khảo sát, chụp ảnh, quay video, xây dựng clip, viết bài PR). Chiến dịch Liên hệ
Gắn thêm 1 đểm đến với bài viết. Điểm đến 500.000

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ để tư vấn & sử dụng dịch vụ

(+84) 903 662 420
(+84) 989 304 805
Lienhe@dulich24.com.vn

Công ty TNHH Dulich24 Việt Nam
Đ/c: Số 10C/196, đường Cầu Giấy, Tp Hà Nội, Việt Nam.
Số ĐKKD: 0108370327

Tài khoản ngân hàng: 170258169
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank - Chi nhánh: VPBANK Thăng Long
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Dulich24 Viet Nam.

 

Bài viết được thực hiện dựa trên trải nghiệm thực tế của đội ngũ phát triển nội dung của Dulich24.com.vn nếu có sai xót, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi.

 
 
 
 
 
 

Vì sao nên chọn chúng tôi

  • Hơn 8 Năm kinh nghiệm

  • Ưu đãi giá tốt cho khách hàng

  • Bồi hoàn nếu chất lượng không đúng

  • Tư vấn chuyên nghiệp, tận tâm

  • Phục vụ 10.000 khách/tháng

Công ty TNHH Dulich24 Việt Nam

Đ/c: Số 10C/196, đường Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.

Số ĐKKD: 0108370327

Nơi cấp: Sở KHĐT Hà Nội.

Lĩnh vực: Sàn TMĐT, Đại lý du lịch.

Bạn cần trợ giúp? hãy gọi ngay

(+84) 903 662 420

Lienhe@dulich24.com.vn

Từ 7h đến 21h hàng ngày

Đối tác TMĐT

Hợp tác Tour

Đối tác lữ hành có nhu cầu hợp tác bán Tour và Tour ghép đoàn, vui lòng liên hệ hợp tác với chúng tôi.

Dulich24 Việt Nam luôn cam kết với đối tác về chất lượng, tin cậy, và năng lực tốt nhất.

Hợp tác nhà cung cấp

Nhằm đa dạng sản phẩm du lịch phụ vụ cho khách hàng, Dulich24 Việt Nam liên tục tìm kiếm các đối tác cung cấp dịch vụ.

Đối tác chỗ nghỉ, nhà hàng, vận tải, vé tham quan vui lòng liên hệ gửi báo giá để hợp tác.

Liên hệ hợp tác

Hotline/Zalo (+84) 903 662 420

Lienhe@dulich24.com.vn

Copyright © 2013 Dulich24.com.vn
® Ghi rõ nguồn "Dulich24.com.vn" khi phát hành lại thông tin từ trang này.
Dulich24.com.vn sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm website của bạn.