Du Lịch Cần Đước

Cần Đước, Long An, Việt Nam
Du lịch Cần Đước
Cần Đước là huyện trọng điểm lúa gạo, giống lúa Nàng Thơm được nhiều nơi trong cả nước trồng. Nhưng thơm ngon nhất là Nàng Thơm Chợ Đào (xã Mỹ Lệ). Cơm gạo Nàng thơm ăn với cá bống kèo kho tộ là đặc sản địa phương

Top Điểm Du Lịch Nổi Bật (4)

Xem tất cả (4)
Nhà trăm cột Nhà trăm cột Cần Đước - Long An - Việt nam
Nhà trăm cột Nhà trăm cột Cần Đước - Long An - Việt nam
Ngã tư Rạch Kiến Ngã tư Rạch Kiến xã Long Hòa, huyện Cần Đước, Long An
Đồn Rạch Cát Đồn Rạch Cát ấp Minh Long, xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, Long An