Điểm du lịch nổi bật ở Kon Tum

Di tích lịch sử (3)

Xem tất cả (3)
Bảo tàng văn hóa Kon Tum Bảo tàng văn hóa Kon Tum Số: 659. Nguyễn Huệ - TP. Kon Tum – tỉnh Kon Tum.
Ngục Kon Tum Ngục Kon Tum Ngục Kon Tum, Trương Quang Trọng, Quang Trung, Kon Tum, Việt Nam
Di tích đường mòn Hồ Chí Minh Di tích đường mòn Hồ Chí Minh Di tích đường mòn Hồ Chí Minh

Thắng cảnh (4)

Xem tất cả (4)
Cửa Khẩu quốc tế Bờ Y Cửa Khẩu quốc tế Bờ Y Tp Kon Tum, Kon Tum, Việt Nam
Nhà rông Kon Klor Nhà rông Kon Klor Làng Kon Klor, Kon Tum, Việt Nam
Tòa giám mục Kon Tum Tòa giám mục Kon Tum Kon Tum, Việt Nam

văn hoá (9)

Xem tất cả (9)
Nhà thờ Chánh tòa Kon Tum Nhà thờ Chánh tòa Kon Tum Kon Tum - Kon Tum - Việt nam
Cửa Khẩu quốc tế Bờ Y Cửa Khẩu quốc tế Bờ Y Tp Kon Tum, Kon Tum, Việt Nam
Nhà rông Kon Klor Nhà rông Kon Klor Làng Kon Klor, Kon Tum, Việt Nam

Sinh thái (2)

Xem tất cả (2)
Vườn quốc gia Chư Mom Ray Vườn quốc gia Chư Mom Ray Sa Thầy - Kon Tum - Việt nam
Khu du lịch sinh thái Măng đen Khu du lịch sinh thái Măng đen Khu du lịch sinh thái Măng đen
Cửa Khẩu quốc tế Bờ Y Cửa Khẩu quốc tế Bờ Y Tp Kon Tum, Kon Tum, Việt Nam
Nhà rông Kon Klor Nhà rông Kon Klor Làng Kon Klor, Kon Tum, Việt Nam