Khách sạn tại Hà Nội có 50 cho một ngày tại chỗ (cần đặt chỗ trước).