Khách sạn tại Hà Nội có 50 cho một ngày tại chỗ (không cần đặt chỗ trước).