Khách sạn tại Hà Nội có Miễn phí! Internet via modem có ở các khu vực công cộng và miễn phí.