Khách sạn tại Hà Nội có Miễn phí! Wireless Internet Hotspot có ở các khu vực công cộng và miễn phí.