Điểm du lịch nổi bật ở Đồ Sơn

Di tích lịch sử (7)

Xem tất cả (7)
Đảo Hòn Dấu Đảo Hòn Dấu Đồ Sơn - Hải Phòng - Việt nam
Chùa Hang Chùa Hang Đồ Sơn - Hải Phòng - Việt nam
Đền thờ Nam Hải Thần Vương Đền thờ Nam Hải Thần Vương đảo Hòn Dấu, quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng

Thắng cảnh (5)

Xem tất cả (5)
Đảo Hòn Dấu Đảo Hòn Dấu Đồ Sơn - Hải Phòng - Việt nam
Chùa Hang Chùa Hang Đồ Sơn - Hải Phòng - Việt nam
Đền thờ Nam Hải Thần Vương Đền thờ Nam Hải Thần Vương đảo Hòn Dấu, quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng

văn hoá (7)

Xem tất cả (7)
Đảo Hòn Dấu Đảo Hòn Dấu Đồ Sơn - Hải Phòng - Việt nam
Chùa Hang Chùa Hang Đồ Sơn - Hải Phòng - Việt nam
Đền thờ Nam Hải Thần Vương Đền thờ Nam Hải Thần Vương đảo Hòn Dấu, quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng
Khu huấn luyện bơi Vạn Ngang Khu huấn luyện bơi Vạn Ngang Đồ Sơn - Hải Phòng - Việt nam

Biển đảo (2)

Xem tất cả (2)
Đảo Hòn Dấu Đảo Hòn Dấu Đồ Sơn - Hải Phòng - Việt nam
Bến Nghiêng Bến Nghiêng Đồ Sơn - Hải Phòng - Việt nam

Ẩm thực (2)

Xem tất cả (2)
Đảo Hòn Dấu Đảo Hòn Dấu Đồ Sơn - Hải Phòng - Việt nam
Bến Nghiêng Bến Nghiêng Đồ Sơn - Hải Phòng - Việt nam

Bãi biển & trò chơi trên biển (1)

Xem tất cả (1)
Bãi biển Ðồ Sơn Bãi biển Ðồ Sơn Đồ Sơn - Hải Phòng - Việt nam