Điểm du lịch nổi bật ở Sóc Trăng

Di tích lịch sử (6)

Xem tất cả (6)
Bảo tàng Tỉnh Sóc Trăng Bảo tàng Tỉnh Sóc Trăng Tp Sóc Trăng, Việt Nam.
Chùa Khleang Chùa Khleang Tp Sóc Trăng, Sóc Trăng
Chùa Sà Lôn Chùa Sà Lôn Mỹ Xuyên - Sóc Trăng - Việt nam

Thắng cảnh (6)

Xem tất cả (6)
Hồ nước ngọt Sóc Trăng Hồ nước ngọt Sóc Trăng Tp Sóc Trăng, Việt Nam
Chợ nổi Ngã Năm Chợ nổi Ngã Năm thị trấn Ngã Năm, huyện Thanh Trị, tỉnh Sóc Trăng
Vườn cò Tân Long Vườn cò Tân Long Ngã Năm - Sóc Trăng - Việt nam

văn hoá (8)

Xem tất cả (8)
Chùa Khleang Chùa Khleang Tp Sóc Trăng, Sóc Trăng
Chợ nổi Ngã Năm Chợ nổi Ngã Năm thị trấn Ngã Năm, huyện Thanh Trị, tỉnh Sóc Trăng
Khu du lịch Bình An Khu du lịch Bình An số 71, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Sinh thái (6)

Xem tất cả (6)
Hồ nước ngọt Sóc Trăng Hồ nước ngọt Sóc Trăng Tp Sóc Trăng, Việt Nam
Chợ nổi Ngã Năm Chợ nổi Ngã Năm thị trấn Ngã Năm, huyện Thanh Trị, tỉnh Sóc Trăng
Vườn cò Tân Long Vườn cò Tân Long Ngã Năm - Sóc Trăng - Việt nam

Ẩm thực (2)

Xem tất cả (2)
Chợ nổi Ngã Năm Chợ nổi Ngã Năm thị trấn Ngã Năm, huyện Thanh Trị, tỉnh Sóc Trăng
Khu du lịch Bình An Khu du lịch Bình An số 71, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.